Ostrý protest Svazu pacientů ČR proti záměrům VZP omezit dostupnost zdravotní péče!


 

Ostrý protest Svazu pacientů ČR

proti záměrům ředitele VZP Kabátka nechat upravit veřejné zdravotnictví s ještě větším pohrdáním Ústavou ČR, než předváděl ministr Julínek a jemu podobní…

 

 

kabatekŘeditel VZP byl nedávno znova zvolen správní radou VZP a její členové, kteří mají hlídat zájmy pacientů tvrdili, že to je výborný manažer, který pro VZP „ušetřil“ nebývale mnoho peněz (a za to bere tolik, kolik by uživilo celé dobře placené oddělení s ještě lepší hlavou). Zapomněli si však všimnout, že jejich úkolem je dbát o zájmy občanů vymezené právním řádem a VZP je jen pracovním nástrojem. Tak umožnili řediteli Kabátkovi, který je představitelem školy Julínek – Šnajdr, aby opět „zapomněl“, že poskytnuta má být patřičná zdravotní péče všem občanům, a znova vytáhl stokrát odmítnuté dogma, že se poskytne jen péče, na kterou stačí neznámo kým vymezené peníze. Vrátil se k dávno zavrženému návrhu zavést jinou zdravotní péči pro chudé a jinou pro bohaté a „vylepšil“ to jen tím, že místo zisku navíc, který by shrábly komerční pojišťovny, tentokrát by rozšířené pojištění obstarala VZP.

 

Jsme rozhořčeni, že proti tomuto protiústavnímu řešení musíme znovu ostře protestovat.

 

VZPMusíme, protože chápeme zájmy pacientů a také lékařů, kteří považují za otázku své cti usilovat o poskytnutí patřičné péče každému občanovi bez toho, že by zvažovali, jestli to bude moci zaplatit. Chápeme to moc dobře, protože nám nikdo neplatí a kdyby byl ředitel Kabátek placen jen průměrným platem v ČR, možná, že by byl sociálně chápavější a necítil by se oprávněným být nad zákony.

 

Naše zdravotnictví potřebuje růst zdrojů, ale musí přitom být zachována základní pravidla, která jsou určena Ústavou ČR a mezinárodními ratifikovanými zákony. Takové postupy jsou navrženy, ale jsou ignorovány, protože předpokládají rovnost před zákonem, směřují proti bezdůvodným ziskům a jejich motorem není vyhlídka na výnosné nepravosti

 

Praha 17.10.2016

 

 

Za Grémium Svazu pacientů ČR

 

Luboš Olejár, v.r. prezident

Ing. Josef Mrázek, CSc., v.r., viceprezident

 


 

Více info:

VZP opět šilhá po nadstandardech. Platily by se jako měsíční paušál

 

 

.

 


 

Updated: 17.10.2016 — 1:31
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2018 Frontier Theme