Protest Svazu pacientů ČR proti neposkytování patřičného lékařského ošetřování zubů a návrh řešení


Protest Svazu pacientů ČR proti neposkytování patřičného lékařského ošetřování zubů a návrh řešení

 

Ústava České republiky zaručuje právo na patřičné ošetření všech poruch zdraví, bez ohledu na to, že některým se dalo zabránit, a na uhrazení nákladů na toto ošetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Týká se to i ošetření zubů.

 

Česká stomatologická komora již od svého založení v roce 1991 soustavně usiluje o vymanění stomatologie z veřejného zdravotnictví a neregulovanou těžbu peněz v soukromých praxích a klinikách. Zubaři získali mimořádné výhody proti jiným lékařským odbornostem. Stanovami se Komora hlásí ke garanci odbornosti, ale jen u soukromých pracovišť. Stále vymáhá vyřazení dalších a dalších výkonů z hrazení veřejnou zdravotní pojišťovnou a dokonce navádí zubaře, aby neuzavírali smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Je sice pravda, že úhrady některých výkonů nebyly dostatečně upraveny s ohledem na nové, nákladnější technologie ošetření, a mohly být upraveny, protože větší trvanlivost a bezpečnost nových způsobů ošetření znamená, že efektivní náklady by nebyly o mnoho větší a byla by to patřičná péče. Za nejobyčejnější plombu platí pojišťovny 280 Kč a vydají za rok pouze 800 milionů Kč. Není pravda, že potřebné navýšení by stálo několik miliard navíc.

 

Je hanba, že se již nehradí ani léčebné zákroky, jako čištění a plnění kanálků v kořenech. Zubařům se trpí mnohatisícové ceny za rekonstrukci jediného zubu a zubní náhrady se staly pro stále více lidí nedostupnými.

Lékařská zubní pohotovost je téměř nezajištěna.

 

U příležitosti nejnovějšího útoku Stomatologické komory proti veřejnému zdravotnímu pojištění pod starým heslem, že za zkažené zuby si každý může sám, navrhujeme:

1)   Uložit ministerstvu zdravotnictví, aby zajistilo úpravu úhrad patřičných stomatologických výkonů na potřebnou úroveň.

2)   Zřídit novou Stomatologickou komoru, která by měla na starosti všechna zubařská pracoviště, nejen soukromá a v níž by bylo povinné členství pro všechny stomatology v aktivní službě a která by měla za úkol podporovat potřeby veřejného zdravotnictví.

3)   Zřizovat plně zařízená stomatologická pracoviště zejména v místech, kde je žádoucí mít také stomatologickou pohotovost, ale i jinde a umožňovat absolventům fakult, aby v nich pracovali bez nutnosti pořizovat si ordinaci.

 

Grémium Svazu pacientů ČR

Ing. Josef Mrázek, CSc., viceprezident 

 

 

Updated: 16.3.2017 — 1:14
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme