Žádáme odmítnutí zákona o univerzitních nemocnicích

 

 

 

 

Praha 10.6.2017

 

Žádáme jménem českých pacientů

odmítnutí zákona

o univerzitních nemocnicích! 

 

Vážené poslankyně a poslanci,

žádáme Vás, abyste návrh zákona o univerzitních nemocnicích zamítli.

 

Ústava ČR závazně ustanovuje odpovědnost státu za dostupnost zdravotní péče a tu může stát v nutném rozsahu zaručit pouze v případě vlastnické kontroly nad špičkovými nemocnicemi a nemocnicemi páteřní sítě. Tato odpovědnost může být přenesena výhradně na krajskou samosprávu, ale nesmí přitom zaniknout, ani nesmí být svěřena jiným institucím, žádná úprava nesmí umožňovat její zrušení odstátněním.

 

Navržený zákon však umožňuje odstátnění jakýchkoliv nemocnic a jeho propagátoři falešně tvrdí, že to tak není.  Ve skutečnosti poukazování na složení správních rad a jejich případnou vůli nemocnice neprivatizovat, není žádnou zárukou. Tímto způsobem není možné nahradit výslovný zákaz privatizace zákonem. Neochota zařadit tento zákaz do zákona usvědčuje autory z jejich skutečných záměrů, které jsou protiústavní.

Zákon by také umožňoval nebezpečné organizační a vlastnické změny, které jsou motivovány ekonomickými a osobními zájmy a nejsou v zájmu občanů ani pacientů.

Z těchto důvodů je zákon pro pacienty nepřijatelný, a když nebyla vůle udělat poctivý zákon o nemocnicích páteřní sítě, je nutné jako provizorní řešení upravit způsob financování nemocnic. Je pro nás překvapením i to, že ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík se ani nesnažil vyslechnout naše argumenty k návrhu zákona, nepřipustil diskusi. Klademe si otázku, proč nechtěl projednat naše věcné výhrady, jak zde uvádíme.

Máme již dostatek zkušeností se špinavou metodou uvést nemocnici do deficitu a potom se podvodně tvářit, že soukromý investor ji zachrání. Víme, že na tom vydělá ten „dobrodinec“ a doplatí na to trvale pacienti. Kdyby k něčemu takovému došlo, budeme žádat, aby byla provedena zásadní kontrola a účastníci byli pohnáni k odpovědnosti.

 

Svaz pacientů ČR

 

Updated: 11.6.2017 — 21:24
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2018 Frontier Theme