pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

O VLASTNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH, KTERÉ ZACHRÁNILY ŽIVOT


 

O VLASTNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH, KTERÉ ZACHRÁNILY ŽIVOT

 

 

 

 Mgr. Libuše Pešlová, 

víceprezidentka Svazu pacientů ČR

na Křtu knihy

Ing. Luboše Kulhy

„Jak mi pomohly kmenové buňky v léčbě mozkové mrtvice“

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 15.2.2019

 

Dne 15. února se konal Křest knihy od autora, který popsal své zkušenosti se závažným onemocněním mozku, kterým je cévní mozková příhoda, s následnou léčbou a s celým procesem problémů, beznaděje, ale i uzdravováním. Knihu pokřtil významný český spisovatel Michal Viewegh, a na otázky kmenových buněk odpovídal odborník na léčbu prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D z Kliniky CELLETHERA https://celltheraclinic.cz/

 

Obsahem knihy je výpověď člověka, kterého ve 46 let postihla velmi těžká nemoc. Popisuje, jak zvládal těžké chvíle v ohrožení života i to, jak se s celou situací vypořádal. Z plného zdraví se najednou ocitl v nemocnici v ohrožení života a plný starostí, co bude dál. Byl bezvládný, napojený na přístroje na jednotce intenzivní péče. Nejistota a spousta nezodpovězených otázek, týkající se rodiny, co bude s ním, jak se vypořádá s novou situací? Jak bude probíhat léčba a jaké jsou vyhlídky na zlepšení? Ale svitla naděje, když se zkontaktoval s prof. MUDr. Jaroslavem Michálkem, který mu nabídl unikátní léčbu kmenovými buňkami v Rakousku. Následovala změna stravovacího režimu, důsledná rehabilitace, učení se mluvit, chodit, číst, psát atd.

 

Dnes tomu jsou tři roky, kdy Ing. Kulha je po aplikaci kmenových buněk, žije plnohodnotným životem, mluví plynule, jezdí autem, pracuje atd., ale musí být velká spoluúčast na zlepšení stavu i od pacienta.

 

Křtu se účastnili i další pacienti, kteří podstoupili léčbu unikátními kmenovými buňkami, sdělovali úspěchy léčby a pokroku ve zlepšování jejich zdravotního stavu. Ti, kteří beznadějně seděli na vozících, se informovali o léčbě u odborníka Michálka.

 

(Redakce SPČR_lp)

 

 


 

Updated: 18.2.2019 — 13:06
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme