pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

Výzva účastníků konference následné a dlouhodobé péče


Výzva účastníků konference následné a dlouhodobé péče

 

Dne 3. 4. 2019 se v Praze sešli ředitelé, primáři a vedoucí lékaři zařízení následné a dlouhodobé péče z celé ČR. Na konferenci společně pořádané Asociací českých a moravských nemocnic a Asociací nemocnic ČR se seznámili s výsledky nákladové analýzy z 61 zařízení následné péče s téměř 9 000 lůžky.

Analýza ukázala, že skutečné náklady na ubytování, stravu, energie a služby a přímé medicínské náklady jsou až o 1 000 Kč na ošetřovací den vyšší než úhrady od zdravotních pojišťoven.

Vzniklý deficit je u některých zařízení s vypětím všech sil pokrýván jejich zřizovateli, nebo samotnými pacienty a jejich rodinnými příslušníky v rozporu se zákony o veřejném zdravotním pojištění, nebo se projevuje v dopadu na kvalitu péče.

Přitom závažné změny ve věkové struktuře obyvatelstva, prudký nárůst podílu pacientů starších věkových skupin a nárůst nemocnosti pacientů ve vyšším dosaženém věku zvyšují zejména medicínské náklady následné a dlouhodobé péče praktickyna úroveň péče akutní.

Při plně vytížených kapacitách naší následné a dlouhodobé péče se tyto služby stávají stále nedostupnějšími a díky jejich nedostatečným úhradám nelze udržet ani kvalitu ubytování, stravování, dostupnost moderních léků a využívání léčebných metod odpovídajících staršímu věku pacientů.

Účastníci konference se shodli, že k zastavení alarmujícího vývoje je potřebné již v roce 2020 zvýšit strukturu nákladů „hotelového“ typu, včetně stravy nejméně o 300 Kč a medicínských nákladů cca o 700 Kč za ošetřovací den, tj. průměrné platby zdravotních pojišťoven ze stávajících cca 1 500 Kč zvýšit o 1 000 Kč na 2 500 Kč za ošetřovací den.

Podle účastníků konference si to vyžádá cca 6 – 7 mld. Kč z veřejného zdravotního pojištění. V situaci, kdy na účtech zdravotních pojišťoven v letošním roce zůstatky činí již 50 mld. Kč, je toto řešení, které si zdravotnictví  ČR může dovolit. Naprosto však nelze limitovat celkové úhrady 107% nárůstu proti minulému období, jako je tomu v roce 2019.

Proto účastníci konference vyzývají odpovědné činitele, především ministra zdravotnictví A. Vojtěcha a předsedu vlády ČR A. Babiše, o neprodlené řešení. Jsou připraveni jim k tomu poskytnoutveškerou pomoc, součinnost anezbytné podklady.

V Praze dne 3. 4. 2019

Další info na www.acmn.cz

 


 

 

Updated: 4.4.2019 — 19:29
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme