Vědecká rada Svazu pacientů ČR pro léky


 

Ustaveni Vědecká rady SPČR pro inovativní léky

 

Grémium Svazu pacientů ČR rozhodlo o ustavení Vědecké rady SPČR pro inovativní léky s cílem jejich pružného zavádění do klinické medicínské praxe v České republice.

 

Dnešní doba ukazuje, že ministerstvo zdravotnictví a jeho Sukl.cz   nezavádí pružně nové léky do úhrad ze zdravotního pojištění, a tím do lečébné praxe.

 

Grémium SPČR