Právní pomoc


 

Právní pomoc a konzultace

Na tomto místě najdete kontakty na advokáty, kteří jsou ve spolupráci se Svazem pacientů ČR. Pokud potřebujete konzultaci, obvykle je do 30 min. bez poplatku.

V případě dohody o zastupování je platba dohodu obou stran. Může být dohodnutá

  • paušální platba,
  • platba za úkony anebo
  • platba v dohodnutém % z vyhraného soudního sporu
  • případně kombinace paušální částky a např. 20% z vyhraného soudního sporu.
.


1.   Advokátní kancelář JURÁŇ

sídlo:  Dvořákova 588/13, 602 00 Brno

pobočka: Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko

web:        www.advokat-juran.cz
e-mail:     office@advokat-juran.cz
tel.:          +420 720 052 178 (sekretariát)

FB:  @advokatnikancelarjuran

 


2.  Advokátní kancelář Pak-Švehelka

     Francouzská 28, 120 00 Praha 2;
 .