Stomatologická komora se stala odborářskou centrálou


 zubni-osetreni-1514692__180

Stomatologická komora se stala odborářskou centrálou

 

Stomatologická komora opět straší veřejnost „pro ně zdražením zubní péče“, když vyhrožuje, že je třeba zrušit placení všech plomb z pojištění a také, že zubní lékaři nebudou nabízet péči na pojišťovnu – protože vypoví smlouvy. Odmítáme takovéto chování profesní komory.

Stomatologové mají již od začátku devadesátých let v orgánech, které je zastupují, lobbisty, kteří na slabých ministrech zdravotnictví, pojišťovně a nechápavém parlamentu získali větší výhody než jakákoliv jiná složka zdravotnictví. Stalo se to za cenu poškození zájmů pacientů a vedlo to k vyřazení téměř veškeré patřičné stomatologické péče z úhrad veřejného zdravotního pojištění.

Úzub-toothbrush-685326__180stavní garance této péče je pod různými záminkami zpochybňována a to vede ke stále se zhoršujícímu stavu chrupu sociálně slabších občanů, ale i zchudlé střední třídy a dokonce i dětí.

 

 

Méně zkušený pozorovatel by se mohl domnívat, že požadavek zubařů, aby se věnovalo více peněz na péči o zuby, je kritikou vyřazení i základní stomatologické péče z úhrad pojišťovnou.

Podle médií se zubaři dali slyšet, že když nedostanou ještě více peněz, zruší poskytování péče na základě smluv s veřejnými zdravotními pojišťovnami úplně. Ale oni se na rok 2017 dohodli se zdravotními pojišťovnami na zvýšení úhrady za péči, takže jak máme my občané rozumět jejich hrozbám?!

Nynější situace ukazuje, že stát nemá svou síť ambulancí zubních lékařů, která by zajistila péči o občany, pokud stávající ambulance zruší smlouvy s pojišťovnami.

Takový je výsledek dlouhodobě špatného řízení veřejného zdravotnictví a vychovávání nedostatečného počtu stomatologů. Potřebujeme tolik zubařů, aby byla zajištěna péče „na pojišťovnu“.

 

Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby neprodleně navrhlo zákonné opatření na vrácení veškerých úhrad za stomatologickou péči ze zdravotního pojištění (kromě edukace pacientů, jak si čistit chrup a který kartáček a pasta jsou lepší) a současně legislativně umožnilo zejména zdravotním pojišťovnám zřizovat vlastní stomatologické (a další typy) ordinací k zajištění potřebné zubní péče.

 

Praha 19.9.2016

 

Grémium Svazu pacientů ČR

Luboš Olejár, v.r. prezident

Ing. Josef Mrázek, CSc., v.r. viceprezident

 


 

lips-159436__180

 

Updated: 20.9.2016 — 21:10
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2018 Frontier Theme