Prohlášení svazu ke schvalovanému zákonu o univerzitních nemocnicí­ch!


Prohlášení­ Svazu pacientů ČR

ke schvalovanému zákonu o univerzitních nemocnicí­ch!

 

Svaz pacientů ČR tí­mto žádá Vládu ČR, aby stáhla návrh zákona o univerzitní­ch nemocnicích z projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky!

 

Připojujeme se k námitkám zdravotnických odborů a uvádíme, že situace je ještě vážnější­, než jak byla prostřednictví­m tisku označena.

 

Ústava ČR závazně ustanovuje odpovědnost státu za dostupnost zdravotní­ péče a tu může stát v nutném rozsahu zaručit pouze v pří­padě vlastnické kontroly nad špičkovými nemocnicemi a nemocnicemi páteřní sítě.

 

Navržený zákon umožňuje odstátnění jakýchkoliv nemocnic a jeho propagátoři falešně tvrdí, že to tak není.  Ve skutečnosti poukazování­ na složení správních rad a jejich pří­padnou vůli nemocnice neprivatizovat, není­ žádnou zárukou. Tí­mto způsobem není­ možné nahradit výslovný zákaz privatizace zákonem. Neochota zařadit tento zákaz do zákona usvědčuje autory z jejich skutečných záměrů, které jsou protiústavní­.

Velmi závažné jsou i ostatní­ námitky, ať je uvádějí odbory, nebo zástupci odborné veřejnosti. Zejména, pokud jde o nebezpečné organizační­ změny, které jsou motivovány ekonomickými a osobní­mi zájmy.

 

Z těchto důvodů je zákon neopravitelný, a když nebyla vůle na Ministerstvu zdravotnictví­ udělat poctivý zákon o nemocniční páteřní­ sítí, je nutné jako provizorní­ řešení ­upravit způsob financování­ nemocnic.

 

Máme již dostatek zkušeností­ se špinavou metodou uvést nemocnici do deficitu a potom se podvodně tvářit že soukromí investor ji zachrání. Ví­me, že na tom vydělá ten „dobrodinec“ a doplatí na to trvale pacienti.

 

Budeme žádat, aby v takových případech byla provedena zásadní­ kontrola a účastníci byli pohnáni k odpovědnosti.

 

Současně žádáme předsedu Vlády ČR, aby velmi zvážil personální­ změny na Ministerstvu zdravotnictví­, kde byl stvořen tento návrh zákona.

 

 

za Grémium Svazu pacientů ČR

 

Luboš Olejár, v.r.

prezident

 

Ing. Josef Mrázek, CSc., v.r.

viceprezident

 

 

Updated: 15.6.2017 — 0:34
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2018 Frontier Theme