Svaz pacientů ČR žádá e-Recepty jako volbu výběru pacientem, ne diktát


Tisková zpráva

 

Svaz pacientů ČR žádá e-Recepty jako volbu výběru pacientem, ne diktát!

 

Před dvěma měsíci byla zveřejněná informace z kontrolní zprávy NKÚ, podle které vynaložil SÚKL na vystavení 1,5% e-Receptů celkem 318 mil. Kč.

 

Nyní se dovídáme, že e-Recepty stály za posledních 6 roků dokonce 345 mil. Kč, Aktuálně se jich vystavuje zhruba 5% a to téměř výhradně ve velkých nemocnicích, ve kterých to management lékařům nařídil. Od ledna 2018 by však mělo být lékaři povinně vystavováno 90% všech receptů elektronicky.

 

Dále se dozvídáme, že podle lékárníků z praxe není systém na takovou změnu absolutně připraven, zpracování e-Receptu je až 4x delší (!), přehled pacientem užívaných léků v centrálním úložišti e-Receptů, který ministerstvo lékařům a lékárnám slibovalo, se opět odkládá, dosud se e-Recepty tisknou na papír a na tzv. průvodce e-Receptu má pacient napsaný název léku, dávkování a kontakt na lékaře, což však jsou podle ministerstva pouze nepovinné údaje, takže pacient může od lékaře odejít jen s čárovým kódem e-Receptu bez přehledu a kontroly, jaké léky mu má lékárna vydat, dokonce tak může dojít ke změně předepsaných léků v centrální úložišti za jiné, levnější nebo dražší léky se stejnou účinnou látkou, neboť lékař, pacient ani lékárna nemají v takovém případě žádnou kontrolu.

Jedinou „výhodou“ je tak možnost zaslání e-Receptu na mobil pacienta, což se bude týkat jen zanedbatelného počtu zejména mladých pacientů. Kdyby totiž e-Recepty lékařům, lékárníkům a pacientům přinášely nějakou přidanou hodnotu, tak by je sami již dávno rádi využívali.

 

Svaz pacientů ČR jednoznačné konstatuje, že vystavování e-Receptů lékaři musí být nadále dobrovolné a s jasným souhlasem pacienta, neboť se jedná o ukládání jeho velmi citlivých osobních údajů v centrálním úložišti, management nemocnic a dalších zařízení nesmí zaměstnaným lékařům povinné vystavování e-Receptů nařizovat.

 

V současné době má toto téma i jistý politický náboj – politické strany, které se ve svých předvolebních programech zaváží povinné vystavování e-Receptů od 1.1.2018 zrušit, tak mohou získat hlasy nejen lékařů a lékárníků, ale i rozumných pacientů, kterým takovou volbu Svaz pacientů ČR touto cestou doporučuje.

 

Luboš Olejár, v.r. prezident

 

 


 

 

Updated: 27.6.2017 — 21:44
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2018 Frontier Theme