pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

Stanovisko Svazu pacientů ČR k povinným e-Receptům od 1.1.2018


Stanovisko Svazu pacientů ČR k povinným e-Receptům od 1.1.2018

 

 

K současným protestům lékařů a lékárníků k povinnému používání e-Receptů od 1.1.2018 můžeme s odkazem na naše Prohlášení z 27.6.2017 pouze hlasitě zopakovat:

„Vystavování e-receptů lékaři musí být nadále dobrovolné a s jasným souhlasem pacienta, neboť se jedná o ukládání jeho velmi citlivých osobních údajů v centrálním úložišti, management nemocnic a dalších zařízení nesmí zaměstnaným lékařům povinné vystavování e-receptů nařizovat“.

V prosinci 2015, po 7 letech práce na systému, zastavil soud předběžným opatřením používání e-receptů pro porušování autorských práv SÚKLem. Tento spor není dosud ukončen.

Po 3 měsících výpadku systému SÚKL za pomoci původního dodavatele SW provoz nastartoval. Před rokem touto dobou začal původní dodavatel SW, ovšem pod jiným názvem firmy, vyvíjet systém nový, který však nenabízí nic nad rámec systému původního. Po 9 letech a vyhozených 350 mil. Kč je tedy systém opět na samém začátku.

Nemá smysl vyjmenovávat zcela oprávněné výhrady lékařů a lékárníků, to učinili v plném rozsahu oni sami, přínos pro pacienta nevidíme žádný, v určitých situacích dokonce zdraví pacientů ohrožující, důvody MZ a SÚKL pro povinné zavedení směšné, spíše budící dojem něco zakrýt.

Stačí tedy konstatovat – nedomyšlené, nepřipravené, komplikované, nákladné, nic neřešící, pouze stále jen slibující, závěr pro pacienty jasný:

děkujeme – nechceme.

 

Luboš Olejár, v.r., prezident

za Grémium Svazu pacientů ČR

 

 

 

Updated: 7.9.2017 — 0:22
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme