pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

Česká vládo, co uděláte s pacienty, kteří odmítnou eRecept?!


Česká vládo, ministře zdravotnictví JUDr. Miroslave Ludvíku, Česká republiko!

Nařídili jste povinný eRecept, co uděláte s pacienty, kteří odmítnou eRecept?!

 

Podle § 80, odst. 1 zákona čís. 378/2007 Sb., o léčivech může lékař, a to již od 1.1.2009, vystavit lékový předpis, „který může být, po dohodě s pacientem, v listinné nebo v elektronické podobě“.

 

Od 1.1.2018 mají lékaři vystavovat lékové předpisy v elektronické podobě (eRecept) povinně.

Mnoho pacientů, lékařů, lékařek, ale i novinářů, poslanců a senátorů si myslí, že odesláním obsahu lékového předpisu od lékaře po internetu do Centrálního úložiště eReceptů (CÚeR) ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) tím všechno končí.

Omyl. Tím teprve všechno začíná.

 

Aby se lékárna dověděla jaké léky má pacientovi vydat, musí CÚeR podle stejného paragrafu lékaři obratem sdělit tzv. Identifikační znak eReceptu (IZeR), který musí lékař sdělit pacientovi. Jednoznačně nejběžnějším způsobem, kterým lékař sdělí IZeR pacientovi, je a bude vystavení běžného papírového receptu s celým jeho obsahem v otevřeném textu jako dosud, doplněným pouze IZ eReceptu v čárovém kódu. Další možností je vystavení tzv.průvodky eReceptu, což je v podstatě papírový recept pouze se zredukovanými údaji a s IZeR v čárovém kódu, tato forma nemá stanovený žádný závazný obsah, takže lékař může na papír formátu běžného receptu vytisknout pouze IZeR v čárovém kódu, pokud vypadne lékárně internetové spojení s CÚeR, tak pacientovi žádné léky nevydá. A konečně mediálně silně propagovaným způsobem je zaslání IZeR pacientovi formou SMS nebo emailem, lékárna pak musí z displeje mobilu nebo z pacientova přepisu emalu na papír vkládat IZeR do svého počítače ručně. Ke jménu, kompletní adrese, datumu narození pacienta a desítkám dalších, celkem zbytečných údajů, zasílaných lékařem po internetu do CÚeR ve formě tzv. eReceptu, tak musí pacient prostřednictvím lékaře poskytnout CÚeR i číslo svého mobilu a svoji emailovou adresu.

 

Jedna věc jetechnické řešení, vybavení lékařů počítači, internetem, elektronickým podpisem, rychlé fungování internetu atd., druhá věc jepředávání těch nejcitlivějších osobních údajůpacienta povinně lékařem do CÚeRbez souhlasu pacieta, neboť z užívaných léků lze velmi snadno zjistit diagnózu.

 

Přínos propacienty, lékaře a lékarny – žádný, pouze komplikace, bez jakékoliv přidané hodnoty.

Přínos pro státní správuobrovský, databáze těch nejcitlivějších osobních údajů občanů – pacientů, která nemá v ČR obdobu. Již v roce 2009 obsahově skromnější databázi těchto údajů, shromažďovaných SÚKLem z lékáren bez vědomí pacientů, zrušil ÚOOÚ a uložil SÚKLu 3 milionovou pokutu.

 

A tak se ptáme – co když jako pacient nebudu chtít vystavit eRecept?  Co s ním uděláte?!

 

Svaz pacientů ČR

 

 

 

 

 

 

Updated: 13.11.2017 — 1:50
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme