Svazu pacientů ČR k volbě zástupců pacientů do orgánů pojišťoven


 

Svazu pacientů ČR k volbě zástupců pacientů do orgánů pojišťoven

 

Svaz pacientů České republiky uvítal návrh Ústavního soudu ke změně volby do orgánů pojišťoven a souhlasí s ním.

 

Svaz pacientů ČR navrhuje, aby do orgánů pojišťoven byli občané jmenování ministrem zdravitnictví na návrh (prostřednictvím) pacientských organizací. Ty navrhovaného nominanta dobře znají, tím že je z řad pacientské organizace, je pak povinován jednat transparentně a nedojde tak k blamáži, jako by se to stalo veřejnou volbou.

 

Obdobně by byl nominat za pacienskou organizaci odvolán ministrem na návrh dané pacientské organizace.

 

Pacientské organizace, které se zabývají legislativou, jsou odborně zdatné vnímat souvislosti s poskytovanou zdravotní péči a jejich zástupci jistě také vnímají oprávněné potřeby svých spoluobčanů, aby je mohli přenášet právě prostřednictvím orgánů zdravotních pojišťoven k vylepšování systému poskytované zdravotní péče. Právě jsou to zdravotní pojišťovny, které mají zákonnou povinnost zajišťovat dostupnou zdravotní péči na co nejvyšší úrovní poznání.

 

 

Mgr. Libuše Pešlová

viceprezidentka Svazu pacientů ČR

 

Updated: 24.1.2019 — 21:07
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme