Proč jsou ve stomatologii pošlapávána ústavní práva občanů!


 

Stanovisko Svazu pacientů ČR

 

Proč jsou ve stomatologii pošlapávána ústavní práva občanů!

 

Hrazení zdravotní péče o zuby se průběžně během dvacetipěti let stále více odchyluje od toho, co občanům zaručuje Ústava.

 

  1. První chyba se stala již při zavádění všeobecného zdravotního pojištění, kdy byla pro stomatologii vyčleněna zvláštní část fondu zdravotního pojištění. A zároveň začalo omezování hrazení, nejdříve u pevných náhrad a pak postupně u všeho za doprovodu výmluv, že správný lid se stará o své zuby tak, že zubaře nepotřebuje. Stále více je porušována ústavní garance úplné zdravotní péče patřičné úrovně dostupné všem. Stále více výkonů bylo převáděno na přímé platby. Preventivní opatření, osvěta a prohlídky zubů školáků jsou zanedbávány, nebo byly omezeny na reklamu na drahé přípravky.

  2. Mezitím stomatologie zejména technologicky znamenitě pokročila a cena zlata u pevných náhrad přestala být problémem. Tyto výhody však konsumuje jen sociálně silnější část obyvatelstva. Nikdo nedbá toho, že stav zubů u starší generace je nezaviněně špatný a u nové generace je ohrožován špatnou prací ministerstva. Ve stomatologii jsou ústavní práva občanů dlouhodobě bezostyšně pošlapávána a tento stav je dokonce ještě zneužíván jako příklad hodný následování i v ostatních oborech.

  3. Místo nápravy křiklavého rozporu s ústavním právem občanů chce teď Česká stomatologická komora (ČSK) prosadit, aby si dospělí pacienti platili všechny zubní plomby i výplně kořenového kanálku sami. Tím chce údajně motivovat pacienty k lepší péči o vlastní chrup. Pacienti mají přijít o poslední zbytky úplné péče o zuby hrazené z pojištění podle ústavy, o kterou je připravili neschopní ministři zdravotnictví, asociální vedení VZP a nic nechápající poslanci právě tím, že schopnému lobistovi Pekárkovi již patnáct let schvalují stálé omezování hrazené péče o zuby. Přitom na jeho upozorňování, že není věnováno dost peněz na přípravu nových zubařů, nikdo adekvátně dlouhou dobu nereagoval. Následkem je to, že zubařů je málo, i když je to odbornost, která umožňuje špičkové příjmy.

  4. Ve skutečnosti se, například, již teď za výplň jednoho výše zmíněného kanálku platí přes 520 Kč a zdaleka ne všechno, co pacienti platí, je zahrnuto do úředních statistik a zdaněno. Skutečný podíl přímých plateb pacientů je daleko vyšší, než 30%, které ve své době uváděl bývalý představitel stomatologů. Ceny výkonů vyšroubovala ČSK vedená kdysi Jiřím Pekárkem pomocí odkazů na nejdražší cizinu vysoko. Dovolávat se bohatého a přitom mimořádně asociálního Irska bylo už na dobu před 10 lety hanebné.

I proto Svaz pacientů ČR žádal Vlády a poslance, aby návrhy ČSK odmítali, a aby naopak bylo hrazení stomatologické péče uvedeno do souladu s Ústavou ČR a zákony o lidských právech tak, aby byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena úplná standardní péče o zuby každému občanovi.

 

Máme velkou obavu, že to s dostupnosti péče o zuby skončí podobně, jak je to dnes s nedostupností nového bydlení pro většinu obyvatel České republiky.

 

Odmítáme, aby zubní péče byla dostupná jen pro milionáře!

 

Praha, 10.2.2019

 

Luboš Olejár, v.r.

prezident Svaz pacientů ČR

 

 

 

Updated: 12.2.2019 — 20:55
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme