Zástupci odborů, nemocnic, ČLK a pacientů jednali s ministrem Němečkem

Zástupci odborů, nemocnic, ČLK a pacientů jednali s ministrem Němečkem  nemecek_2

 

V pátek 18. března se s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem na jednání o aktuální situaci v českém zdravotnictví společně sešli všichni významní aktéři – zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu, České lékařské komory, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Svazu pacientů ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

 

Od všech jednohlasně zaznívalo, že zdravotnictví je ve významné krizi. Chybějí lékaři, sestry a ostatní personál. Nemocnice nejsou schopné poskytovat kvalitní péči. Všichni se shodli, že klíčovým problémem českého zdravotnictví je jeho podfinancování.

Český stát má velký dluh vůči poskytovatelům zdravotních služeb a rezervy, které v nemocnicích před nějakými deseti lety byly, jsou už dávno vyčerpány. Pokud chceme udržet kvalitu a standard českého zdravotnictví, musíme výrazně posílit jeho financování.

Všichni účastníci jednání shodně navrhují, aby vláda významně posílila platby státu za své pojištěnce, a tím stabilizovala resort.

Odbory na jednání znovu připomněly, že ze zdravotnictví byly vyvedeny desítky miliard a tyto finance zatím nikdo zpět nedal. Důsledkem finanční devastace nemocnic je devastace personální.

Odboráři v rozporu se zaměstnavateli navrhují jako významný stabilizační bod sjednotit odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich právní formu pod systém platů.

Za OS se jednání a následného brífinku zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Za Svaz pacientů ČR se jednání zúčastnil prezident Luboš Olejár.

 

Záznam brífinku můžete shlédnout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekpodporuji-zdravotnicke-organizace-v-pozadavku-na-pridani-10-mil_11614_1.html

 

Zdroj: www.zdravotnickeodbory.cz

 

Updated: 14.4.2016 — 1:14
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme