O svazu


 

Svaz pacientů ČR

je členem je občanský humanitární spolek pacientů:

  1. podílí se na přípravě zákonů, vyhláąek a předpisů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
  2. prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdravotnických zařízení
  3. prosazuje volbu zástupců organizací pacientů ve správních orgánech zdravotních pojišťoven
  4. účastní se jednání Zdravotního a soc. výboru Poslanecké sněmovny a v zájmu pacientů předkládá doporučení k návrhům zákonů
  5. Svaz pacientů ČR vede bezplatnou poradnu pro pacienty

 

Prohlášení

1. Svaz pacientů ČR je humanitární a sociálně-poradenská vąeobecná organizace pacientů v České republice, která prosazuje přímou účast zástupců pacientů v Dozorčích radách nemocnic, správních a dozorčích orgánech zdravotních pojią»oven, zejména VZP, v pracovních komisích Poslanecké sněmovny, Ministerstva zdravotnictví, a proto své úsilí směřuje k získávání spolupracovníků.

2. K důstojnému zastupování pacientů ve výše vyjmenovaných orgánech institucí, spolu s některými daląími organizacemi se jako člen ASOCIACE ZÁSTUPCŮ PACIENTŮ podílíme na přípravě a delegování zástupců pacientů do dozorčích rád nemocnic nebo zdravotních pojišťoven.

3. Proto jsme připraveni s Vámi projednat jakékoliv návrhy a náměty. Očekáváme Vaši případnou angažovanost pro zájmy pacientů a podporu solidárního systému zdravotnictví.

4. Podpořte prosazování zájmů a práv pacientů např. Poslanecké sněmovně PČR nebo staňte se aktivisty pro rovnocenné a nediskriminované postavení pacientů v českém zdravotnictví. Podpořte snahu prosadit jednotnou cenu léků a léčiv nebo doplatků, přiměřenou marľi lékáren, nepřipusťme rušení prevence, nebo zavedení poplatků v nemocnicích nebo u lékaře, chtějme hospodárné a průhledné financování poskytování zdravotní péče. To je možné jen aktivní účasti ochotných a připravených zástupců pacientů v příslušných orgánech nebo komisích. Právě proto je tady Svaz pacientů ČR.

5. Více o poslání Svazu pacientů ČR

 

 

Zástupci Svazu pacientů ČR


 

Poslanecká sněmovna zvolila nové členy Správní rady a Dozorčí rady VZP.  Při této volbě poslanci volí téměř výlučně sami sebe a zástupce organizací pacientů ignorují. Tím projevují svou nevoli proti zástupcům občanské společnosti.
.
Očekáváme Vaši podporu pro volbu zástupců pacientů do dalších veřejných orgánů například nemocnic. Tato velká příležitost se naskýtá konečně i Vám. Moľnost vyslat do správních orgánů VZP opravdové zástupce pojištěnců, jinými slovy pacientů je nový fenomén v českém zdravotnictví. Prosazením zástupců Svazu pacientů ČR lze dosáhnout přísné kontroly používání financí ze zdravotního pojištění, které všichni povinně odvádíme.
.
Podpořte Svaz pacientů ČR, aby Poslanecká sněmovna zvolila za členy Správní rady a Dozorčí rady VZP zástupce pacientských organizací, kteří mají za sebou léta dobrovolné práce pro pacienty. Napište poslancům a podpořte své skutečné zástupce. Tím pomůžete omezit nebezpečí pacientům nepříznivého vývoje zdravotní péče.
.
Svaz pacientů ČR bude delegovat zástupce pacientů do dozorčích orgánů nemocnic. Začněte se zajímat o svou nemocnici, kontaktujte SPČR, rádi se s Vámi sejdeme a probereme daląí otázky kolem moľnosti zastupování pacientů.
.
.

FN Královské Vinohrady


Svaz pacientů ČR má zástupce v Etické komisi FN Královské Vinohrady v Praze 10 (EK FNKV) :
  • Luboše Olejára, prezidenta svazu
  • Mgr. Libuši Pešlovou, viceprezidentku svazu.
.
.

Výzva


Své podněty můžete pro ně předávat Svazu pacientů ČR, abychom využili Vašich nápadů jak zlepšit činnost těchto institucí.
.
Máte-li zájem a trochu času pro zastupování pacientů na různých úrovních, kontaktujte nás.
.
.

Chcete se stát členem Svazu pacientů ČR?


.

Svaz pacientů ČR  k 31.12.2021 měl 11.912 členů.
.
–  Stanovy SPČR
–  IČ:  69056978
–  Přihláška za člena
–  Nové číslo účtu:  158 850 654 / 2010
.

.

Výroční zprávy:

.