Svaz pacientů ČR odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině


 

Svaz pacientů ČR odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině

 

Grémium Svazu pacientů ČR odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině. Členové diskutovali především o možných dopadech této agrese na české zdravotnictví, díky převozu zraněných obyvatel Ukrajiny do ČR.

Pokládali si otázku, jak bude zajištěn systém zdravotní péče pro občany Ukrajiny, kteří budou hledat bezpečí v České republice.

 

Pravděpodobně největším úkolem České republiky bude součinnost při zajišťování zdravotní pomoci pro očekávané desetitisíce uprchlíků, zraněných z Ukrajiny. Zde by měli být velmi aktivní a nápomocni zdravotníci z Ukrajiny, kteří zde pracují a žijí, pokud to jen trochu půjde.

 

Redakce