pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

Prohlášení Svazu pacientů ČR k očkování dětí

Prohlášení Svazu pacientů ČR k očkování dětí.

 

Svaz pacientů ČR podpořil rodiče dětí poškozených po očkování k vydání brožury s názvem „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin.“ Rodiče se rozhodli k vytvoření publikace na základě negativních osobních zkušeností s povinným očkováním dětí.

Chtějí tak upozornit na to, že dětí vážně poškozených po očkování není v ČR jen mizivé procento a zároveň požádat poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví pod číslem sněmovního tisku 270/9 (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=9), který v červnu schválil Senát. Přijetí návrhu místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, by umožnilo přístup neúplně očkovaným dětem do předškolních zařízení či účastnit se zotavovacích akcí bez hrozby sankcí pro jejich provozovatele.

Brožuru sestavili rodiče doslova během sedmi dní a nocí poté, co senátoři vrátili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví s pozměňovacími návrhy zpět poslancům. Z více než 50 došlých příběhů stačili zpracovat 37, které jsou v brožuře zařazeny. Daniela Kutilová Kšírová, jedna ze sestavovatelek brožury k tomu říká: „A dostáváme stále další.“ A dodává: „Příběhy v brožuře jsou autentickým vyprávěním rodičů, některé příběhy vůbec nebylo jednoduché číst. Mnohem náročnější je ale takové příběhy žít.“

 

Dana Sárová je jednou z maminek, která svůj příběh v brožuře publikovala, a vysvětluje svoji motivaci k zapojení se do projektu: „Náš příběh jsem sepsala proto, že jsem chtěla upozornit na fakt, že nežádoucí účinky po očkování nejsou jen krátkodobé horečky a otoky v místě vpichu, ale i dlouhodobé zdravotní problémy. Také bych byla ráda, kdyby se podařilo změnit aktuální situaci, kdy se lékaři obávají uznat zdravotní následky jako důsledek očkování. Vzhledem k přísným kontrolám, které jim hrozí, je také dost komplikována komunikace se samotnými rodiči.“ Tak jako všechny léky i vakcíny mají své nežádoucí účinky. Otázkou je, proč především u vakcín je lékaři i někteří politici tak bagatelizují.“

Svaz pacientů ČR upozorňuje zákonodárce na fakt, že každý člověk má právo na základní přístup při poskytované zdravotní péči tak, aby bylo zachováno jeho právo na individuální medicínské řešení i v oblasti očkování děti. Více o příbězích děti najdete tady:

1. vydání brožury:

http://www.pacienti.cz/brozura_ockovani_deti_v_cr_2015.pdf

2. vydání brožury:

http://www.pacienti.cz/brozura2_WEB_VER_1-2.pdf

 

Praha 1.9.2015

Grémium Svazu pacientů ČR

za  Luboš Olejár, prezident

 


 

Updated: 14.11.2015 — 2:23
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme