NESOUHLASÍME s novelou zákona č. 372/2011 Sb. „šikanozní“ registrace spolků pacientů


 

 

Titl

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

———————————————————

CO:    Ing. Andrej Babiš, premiér

          Poslanecká sněmovna PČR

 

Praha 11.6.2020

 

Věc:  

NESOUHLAS s novelou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách ve věci „šikanózní“ registrace pacientských spolků na Ministerstvu zdravotnictví.

 

Svaz pacientů ČR, který působí v českém zdravotnictví na podporu pacientů, obhajobu jejich práv a zájmů od roku 1998.

 

Svaz pacientů ČR se spolupodílel na vydání Evropské Charty práv pacientů v roce 2006.

 

Svaz pacientů ČR je všeobecnou pacientskou organizaci, která hájí zájmy a práva všech druhů onemocnění a poskytuje bezplatnou právní a sociální poradnu poškozeným pacientům v souvislosti s poskytovanou zdravotní péči specializovanými advokáty na zdravotnické právo.

 

 

Naše zásadní připomínky k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb.:

 

Z letitých zkušeností, které máme, můžeme odpovědně prohlásit, že navrhovaná novela zákona č. 372 / 2011 Sb. je absolutně zbytečným byrokratickým opatřením jen k vytvoření úřednických míst na Ministerstvu zdravotnictví za peníze daňových poplatníků!

 

Žádným způsobem pacientům s jejich problémy nepomůže registrační kancelář, protože práci pro pacienty budou vykonávat pouze a jen organizace spolků podle Občanského zákoníku. A těmto spolkům, pacientským spolkům v jejich činnosti nepomůže, ani nezabrání nějaká „trapná registrace“.

 

Proto zásadně nesouhlasíme s vytvářením „Úřadu pro registrace pacientských spolků na ministerstvu zdravotnictví“ za navržených podmínek.

 

Jediným relevantním postupem je „zápis do Seznamu pacientských spolků a organizací“ na základě žádosti daného zapsaného pacientského spolku a to podle  „Předmětu činnosti uvedeného v registrovaných stanovách u soudu“.

 

Žádné jiné podmínky nesmí dávat stát pro pacientské spolky, jinak by se dopouštěl šmírování, a neústavního postupu oproti jiným typům spolků a dokonce odborových organizací, které jsou podle téhož zákona zařazené pod „spolky“.

 

Je paradoxní, že odborové organizace, sdružení nebo svazy existují v České republice, a ze zákona působí u zaměstnavatelů, kde vymezeně spolurozhodují se zaměstnavateli na základě příslušných ustanovení Zákoníků práce, nebo projednávají různé často důvěrné a citlivé informace o chodu firem, a nemají žádnou limitující nebo zasahující podmínku do samotné podstaty existence takové organizace.

 

Nebudeme mluvit o spolcích „milovníků piva“ nebo „baráčníků“ nebo „výtvarných umělců“ nebo „včelařů“ a další tisíce jiných.

 

Proto, aby jakákoliv „pacientská organizace“ nebo „spolek pacientů“ existoval, a dokonce dobrovolně a nezištně pomáhal potřebným lidem stačí, pokud se podle zákona 89/2012 Sb. ustaví a zaregistruje u soudu.

 

Na základě uvedených skutečností ODMÍTÁME vytváření nesmyslného, byrokratického a totalitního systému shromažďování informací o dobrovolných spolcích pacientů a jejich vnitřních podmínkách a často i know-how.

 

ŽÁDÁME o zastavení prací na uvedené novele zákona o zdravotnických službách ve smyslu předložené novely!

 

S pozdravem za Svaz pacientů ČR, z.s.,

 

 

Luboš Olejár, v.r.                                               Mgr. Libuše Pešlová, v.r.

prezident Svazu pacientů ČR                          viceprezidentka Svazu pacientů ČR

 

 

 

 

 

Updated: 25.8.2020 — 18:43