Výzva Svazu pacientů ČR k udržení 22*C v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice


 

 

Titl:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR

Palackého nám. 4

120 00 Praha 2

______________________________________________________________

E: mzcr@mzcr.cz

 

CO:    prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví

 

Vážená paní hlavní hygieničko České republiky,

Vážený pane ministře zdravotnictví,

 

V souvislosti s přípravou vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu vedeného ministrem Ing. Jozefem Síkelou o snížení teploty v nemocnicích z 22*C na 20*C

 

důrazně upozorňujeme, že je pro nás pacienty nepřijatelné být na pokoji, nebo na operačním sále v chladu, kdy mnoho pacientů se může nachladit nebo dostat zápal plic. Pak už nepůjde o léčení, ale o pokusy na lidech, kdo přežije chlad!

 

Mnoho žen požaduje nejen doma (až 24*C), ale i v zaměstnaní vyšší teploty kvůli své termodynamice, a proto mnoho zaměstnavatelů nastavuje třeba u klimatizací, kde je více než 1 zaměstnanec min. teplotu na 24*C.

 

Pokud by se měli léčit v nemocnici v pokojové teplotě , nebo na operačním sále s 20 *C, tak to může způsobit další závažné komplikace.

 

Proto vyzýváme ministra zdravotnictví a hlavní hygieničku České republiky,

 

nepřipusťte snížení vytápění nemocnic pod 22*C !

 

Jsme přesvědčení, že hygienické podmínky ve zdravotnických zařízeních kontroluje a má tedy i stanovovat Hygiena a Ministerstvo zdravotnictví, které má ústavní odpovědnost za léčebné podmínky ve zdravotnických zařízeních.

Nikoliv jiné ministerstvo.

Pacientům už nyní doporučujeme, pokud by při hospitalizaci v nemocnici bylo Vám chladno, nebo zima, změřte, zaznamenejte tuto skutečnost fotografii při měření teploty s identifikaci pokoje (případně ať Vám pomohou příbuzní a známí)

a dejte nám podnět s důkazem teploty v pokojí nebo na operačním sále. My pak připravíme hromadnou žalobu na danou nemocnici.

E-mail: poradna@pacienti.cz

 

Současně žádáme advokáty, poskytněte pacientům v různých okresech právní bezplatnou podporu pro případnou žalobu.

 

S úctou

 

Luboš Olejár, v.r.                                                               Mgr. Libuše Pešlová, v.r.

prezident                                                                           viceprezidentka

 

MUDr. Vladimír Dryml, v.r.

Předseda Klubu seniorů Svazu pacientů ČR

 


 

Tv Seznam:  Teplota v nemocnicích 

ČT24:  Jaká má být teplota v nemocnicích  / 31:15 min.

 

Updated: 22.11.2022 — 7:21