Svaz pacientů ČR nesouhlasí s návrhem ČLK na zvýšení pohotovostního poplatku na 200 Kč!


 

Tisková zpráva

 

 

Věc:     Svaz pacientů České republiky nesouhlasí s návrhem přijatým sjezdem České lékařské komory na navýšení poplatku za Lékařské služby první pomoci (LSPP) na 200Kč!

 

Tento návrh považujeme za nepromyšlený a ve svém důsledku škodlivý.

 

Lékařská služba první pomoci je určena pro pacienty s akutními zdravotními problémy, které vyžadují posouzení a zásah lékaře, ale nejedná se o bezprostřední ohrožení života. Tyto případy řeší záchranná služba. Pacienti s akutními zdravotními potížemi i v době mimo ordinační hodiny praktických lékařů, musí mít dobře dostupnou lékařskou pomoc i v případě, že jejich obtíže bezprostředně neohrožují jejich život. Pacient je navíc laik, který nemá možnost rozpoznat, zda jeho akutně vzniklé obtíže (bolesti, horečky, zvracení…) vyžadují okamžitou léčbu nebo lze vyčkat ordinačních hodin jejich lékaře. Takové rozhodnutí náleží jedině zkušenému odborníkovi – lékaři.

 

Zvýšit vstupní poplatek za návštěvu LSPP na 200 Kč v současné době znamená, že mnoho pacientů na takovou službu nebude mít prostředky, zvlášť v situaci, kdy se stále větší počet lidí, díky rostoucím cenám, dostává do finanční tísně. Tito lidé budou stát před volbou, že buď LSPP nevyhledají s rizikem zanedbání péče – ohrožení života, nebo se rovnou obrátí na bezplatnou záchrannou službu třeba i za cenu, že své zdravotní potíže zveličí. Obě možnosti jsou špatně jak z pohledu zdraví konkrétního pacienta, tak z důvodu ochrany zdraví ostatních lidí, protože přetěžování záchranné služby neindikovanými případy vede k její zhoršené dostupnosti pro lidi, pro které znamená skutečnou šanci na záchranu života. Tento fakt si ČLK zjevně neuvědomila.

 

Místo debat o škodlivém navyšování  poplatku za LSPP Svaz pacientů žádá ministra zdravotnictví prof. Válka, aby prostřednictvím zákona uložil všem nemocnicím poskytovat LSPP v rámci svých ambulantních služeb, a to jak LSPP v oboru všeobecného lékařství, tak i v oboru stomatologie. Neexistence zubní LSPP v mnoha okresech republiky je neakceptovatelným selháním státu jako garanta základní lékařské péče.

 

 

Luboš Olejár, v.r.

prezident

 

MUDr. David Rath, v.r.

pacientský ombudsman pro Prahu

a Středočeský kraj

 

 


 

 

 

Updated: 9.12.2022 — 7:02