Seminář v Poslanecké sněmovně: „Jak do budoucna řešit nedostatek léků.“


 

Seminář v Poslanecké sněmovně:

„Jak do budoucna řešit nedostatek léků.“

 

V Poslanecké sněmovně 28. února 2023 se uskutečnil odborný kulatý stůl na téma „Jak do budoucna řešit nedostatek léků.“

 

Celý kulatý stůl byl směřován na chystanou novelu zákona o léčivech a řadě dalších témat. Diskuse na kulatém stole k řešení nedostatku léků proběhla v konstruktivním duchu.

 

Mezi přítomnými byli např. prof. MUDr. Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví, PharmDr. Petr Fifka, poslanec Výboru pro zdravotnictví, Mgr. Irena Storová, ředitelka SUKL, zástupci výrobců léků, velkodistributorů, České lékárnické komory, lékařů či odborných společností.

 

Pan ministr nakonec poděkoval za cenné náměty a připomínky a vyjádřil se: „Má pozice k řešení situace s léky je jasná: musíme mít dostatek léků pro občany a je nezbytné, aby výrobci vytvořili rezervy pro případy výpadků dodávek“.

 

Je připraven jednat se všemi zúčastněnými stranami tak, aby novela zákona o léčivech, která tento problém řeší, prošla v nejkratší možné podobě.

 

Za Svaz pacientů ČR, se účastnila viceprezidentka, Mgr. Libuše Pešlová.

 

 

Kontakt:

Mgr. Libuše Pešlová, viceprezidentka, SPČR

email: peslova@pacienti.cz

 

Foto: LP

 

 

Updated: 12.4.2023 — 18:03