Proč Parlament ČR pacientům a zdravotnickému personálu způsobuje OHROŽENÍ ?!


 

Proč Parlament ČR pacientům a zdravotnickému personálu způsobuje OHROŽENÍ ?!

 

 

Svaz pacientů ČR nesouhlasí s přesčasovými hodinami u lékařů, které byly schváleny Sněmovnou. Považujeme to za nebezpečné a nepřijatelné, jak pro pacienty, tak i zdravotnický personál, jejichž zdraví je v ohrožení a někdy jde i o život.

 

Je zde vysoké riziko, že přepracovaný lékař, který je pod tlakem, unavený, stresovaný, může častěji chybovat, a tím pacienta poškodit ev. přivodit trvalé následky nebo smrt.

 

Odchodem lékařů z nemocnici, hrozí, že nemocnice začnou omezovat péči, plánované zákroky se možná budou odsouvat a pacienty zajímá, zda v případě odhodů lékařů budou mít zajištěnou zdravotní péči. I s těmito otázkami se pacienti obrací na Svaz pacientů.

 

Široká veřejnost a pacienti vůbec netuší, v jak velké míře se tento problém ve zdravotnictví vyskytuje, a jak ovlivňuje kvalitu poskytované péče pacientům, kteří si za tuto péči platí přes veřejné zdravotní pojištění.

 

Mediálně lze z řad politiků slyšet tvrzení, že k žádnému porušování zákoníku práce v nemocnicích nedochází, ale to je nepravda oproti skutečnosti. Mnoho lékařů pracuje sice dobrovolně, pokud mají fyzickou kapacitu, pracuje více hodin přesčasů, ale je to jejich rozhodnutí, ne diktát zaměstnavatelů.

 

A to je zásadní rozdíl!

 

Mgr. Libuše Pešlová

viceprezidentka Svazu pacientů ČR

 


 

Odkaz:

Schválená novela o přesčasech vytočila lékaře i pacienty. Hrozí výpovědi, žaloby

 

Updated: 15.10.2023 — 13:58