Ministr zdravotnictví prof.Válek zase selhal, a opět jen slibuje


 

Ministr zdravotnictví prof.Válek zase selhal, a opět jen slibuje

Velká fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze na několik dní přestala přijímat akutní pacienty v důsledku nevyřešených přesčasových hodin lékařů. Jde o viditelnou špičku ledovce, protože tento problém zasahuje všechny nemocnice v naší zemi. Naštěstí ne každý ředitel nemocnice vyhrotí rozpory s lékaři až do uzavření akutních provozů. Zde jen připomínáme další ze série selhání ministra zdravotnictví  prof.Válka, který nese za nemocnici na Bulovce jak politickou, tak manažerskou odpovědnost. Bulovka je totiž přímo řízená ministerstvem, které po rozkladu v IKEM nechává rozložit další významné zdravotnické zařízení a jen přihlíží jak vše dopadne.

 

Nejde zdaleka o první věc, kdy je ministr Válek bezradný. Neustálé a chaotické výpadky v dodávkách zásadních léků jsou toho důkazem stejně jako nekonečný řetěz slibů z úst ministra, že ,,bude lépe a vše se v budoucnu vyřeší“.

 

Stejné je to i s přesčasy lékařů. Vládní koalice zvýšila zákonný limit maximálního možného počtu odsloužených hodin u lékařů. Připomínáme, že tento limit má sloužit k ochraně pacientů na stejném principu jako limit hodin řízení kamiónu, lokomotivy nebo letadla. Jde o ochranu ostatních před únavou, nepozorností a z nich plynoucích nebezpečných chyb. Vládní koalice zvedla pro tuto nebezpečnou věc ruku s argumentem, že stejně se limity mnohde překračují a tak upravili zákon podle toho jak se nemocnice chovají. To se máme těšit na to, že vládní koalice zruší i limity rychlosti jízdy v v obcích a na dalších komunikacích protože je mnoho řidičů překračuje a tedy je na místě je v zákoně navýšit. Je to totiž stejný případ jako s přesčasovou prací lékařů. Rychlostní limity chrání ostatní účastníky provozu.

 

Lékaři začali na protest vypovídat dohody o nadlimitní práci, z tohoto důvodu zkolaboval třeba provoz Na Bulovce. Ministr Válek opět slibuje radikální řešení, ale zatím to vypadá, že neví jaké.

 

Problém skutečně nemá snadné řešení v situaci, kdy je nedostatek zkušených a kvalifikovaných lékařů a současně kdy mzdou za práci přesčas lékaři kompenzují své nízké základní platy. Skutečné a efektivní řešení spočívá v několika současných krocích.  Jde o zvýšení základních platů lékařů, změna organizace práce v nemocnicích, aby nemuselo být ve službě přítomno takové množství lékařů, s tím souvisí využívání příslužeb z domácností, snížení administrativní zátěže lékařů – jejich práci často komplikuje i uživatelsky nepřátelské digitální prostředí nemocnic (digitalizace nevyřešila skoro nic, spíš hodně administrativní práce přidává lékařům i sestrám). V neposlední řadě i zjednodušení předatestační přípravy lékařů.

Zatím nevidíme nic, co by svědčilo o tom, že ministr Válek na všech těchto změnách pracuje.

 

Svaz pacientů ČR je připraven pomoci ministerstvu problém vyřešit na základě letitých poznatků a také zkušeností.

 

Praha 16.10. 2023

 

MUDr. David Rath, v.r.

Pac. ombudsman Svazu pacientů ČR

 

 

Luboš Olejár, v.r.

prezident Svazu pacientů ČR

 

 

 

Updated: 8.2.2024 — 17:44