Kontrolujme zbrojní průkazy a způsobilost jejich držitelů každé 2 roky!


 

Titl.

Ministr vnitra ČR

Mgr. Bc. Vít Rakušan

 

Titl.

Ministr zdravotnictví ČR

Prof. MUDr. V. Válek

22.12.2023

Kontrolujme zbrojní průkazy a způsobilost jejich držitelů každé 2 roky!

 

Vážení páni ministři,

 

Svaz pacientů ČR se na Vás obrací se žádostí o novelizaci zákona, kterým se upravují podmínky držení zbrojního průkazu. Po zkušenostech z posledních let, kdy došlo k opakovanému použití střelných zbraní k několikanásobným vraždám, Vás žádáme o to, aby se držitelé střelných zbraní  museli podrobovat pravidelným zdravotním prohlídkám v intervalu 24 měsíců.

 

Součástí této změny by měl být i digitální registr zdravotní způsobilosti, do kterého by lékaři potvrzovali provedení této prohlídky. Pokud by uběhla doba 24 měsíců bez potvrzení o kontrole zdravotní způsobilosti, zbrojní průkaz, by po výzvě držiteli policejním orgánem a absenci jeho reakce, automaticky pozbyl platnost.

 

Po držitelích řidičského průkazu, po dovršení určitého věku, požadujeme pravidelné prohlídky posuzující zdravotní způsobilost. Je proto neodůvodněné nepožadovat splnění stejných podmínek i po držitelích zbrojních průkazů, než jednou za 10 let.

 

Jsme realisté a víme, že i opakovaná vyšetření nemusí zcela absolutně zabránit zneužití legálně držených zbraní, ale obdobně jako u řidičských průkazů se pravidelnými kontrolami snižuje míra rizika, kdy stoupá šance, že lékař odhalí závažné psychické onemocnění nebo i somatické poruchy, které mohou zvyšovat riziko poškození druhých osob. Jde například i o poruchy paměti, motoriky, zraku a sluchu, které mohou třeba i u myslivců zvyšovat riziko poškození druhých osob.

 

Obdobně vlastníci automobilů musí co 2 roky na STK (prohlídku) a dokonce s pořízením foto vozidel do registru ministerstva dopravy.

 

Podle nás jde o jednoduchou novelu, která může být rychle přijata a přispěje k ochraně zdraví a životů lidí.

 

 

Luboš Olejár, Drhc., v.r.

Prezident Svazu pacientů ČR

 

 

Odborný lékařský garant:

MUDr. David Rath, v.r.

Praktický lékař, internista

 

(c) Svaz pacientů ČR, z.s.

 


 

Updated: 13.2.2024 — 18:56