Podpora pro Nadační fond „Onkologie pro 21. století“


 

Svaz pacientů ČR podpořil

Nadační fond „Onkologie pro 21. století“

 

Setkání se uskutečnilo 24. 4. 2024 pod záštitou první dámy Evy Pavlové, pražského primátora doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a předsedy Správní rady VZP MUDr. Toma Philippa, Ph.D.,

 

Na Novoměstské radnici v Praze se viceprezidentka Mgr. Libuše Pešlová setkala s předními lékaři – onkology, např. s přední českou onkoložkou, profesorkou Jitkou Abrahámovou, v současnosti působící, jako vedoucí klinický onkolog pražského Proton Therapy Center Czech, a je také předsedkyní Správní rady Nadačního fondu Onkologie 21. století. Dále vedla rozhovory s pacientkami, pacienty, ale i jejich blízkými.

 

Cílem večeru bylo připomenutí důležitosti preventivních prohlídek nejen u žen, ale také u mužů, včasného záchytu onemocnění a následné léčby. Onemocnění nepostihuje pouze pacienty, ale celé rodiny, a tím se život mění všem i společnosti.

 

Součástí večerního programu byla tradiční módní přehlídka, při níž vystoupil muž i ženy nejrůznějšího věku, profesí i sociálního postavení, které spojuje jediné – diagnóza rakoviny.

 

Večerem provázeli  – operní sólisté Národního divadla – paní Eva Urbanová, Luděk Vele a Adéla Singrová, za klavír usedl David Švec, dirigent Národního divadla a další.

 

Večer se nesl v duchu hudby a poděkování.

 

– Redakce SPČR –

 

 

Updated: 7.5.2024 — 18:16