pacienti

Hájení práv a zájmů pacientů, bezplatná poradna

Vánoční setkání s ministrem zdravotnictví


 

Předvánoční setkání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se zástupci pacientských organizací

 

V prostorách Kaiserštejnského paláce se 16. 12. 2019 uskutečnilo setkání ministra Adama Vojtěcha a vedení MZ s pacientskými organizacemi. Za Svaz pacientů ČR se účastnila víceprezidentka, Mgr. Libuše Pešlová.

 

Cílem společného setkání bylo ohlédnutí se za rokem 2019 a zhodnocení vzájemné spolupráce. Pacientská rada vznesla celkem 96 připomínek. Dále se snažila ovlivňovat vývoj příprav legislativních návrhů tak, aby nová opatření byla pro pacienty přínosná. Zabývala se tématy, jako je např. revize úhrad zdravotnických prostředků, elektronizaci ve zdravotnictví nebo problematikou ukotvení pacientské organizace do zákona atd..

 

S pacientskými organizacemi počítá například i nový Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, kde je jim věnován konkrétní dílčí cíl s názvem

Posílení segmentu pacientských organizací a organizací zaměřených na pomoc pacientům“.

 

V závěru setkání pan ministr poděkoval organizacím za celoroční práci, která přispívá ke zlepšení pomoci pacientům.

 

 

Mgr. Libuše Pešlová,

víceprezidentka Svazu pacientů ČR

 

 

 

Updated: 14.1.2020 — 0:24
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme