Někteří lékaři na gynekologiích chtějí po ženách poplatky nezákonně


 

Někteří lékaři na gynekologiích chtějí po ženách poplatky nezákonně

 

 

Svaz pacientů ČR doporučuje nahrát si na mobil požadávek sestry nebo lékaře v ordinaci na zaplaceni jakéhosi poplatku za “registraci” nebo vyžádat si doklad o zaplaceni a pak je možné podat písemný podnět pro nezákonné vybíráni poplatku s doložením

 

– kopie dokladu o zaplacení

– kopie nahrávky (nejlépe na flash disku)

 

na

 

– Krajský úřad, odbor zdravotnictvi

– své zdravotní pojišťovně

– a na Finanční úřad místně příslušný ( pro podezření na nezdanění nezákonných přijmů ).

 

Úřady by měly neprodleně zahájit kontroly a odebírat registrace , udělovat opakované pokuty , dokud nevymítí tuto nezákonnost !

Upozorňujeme, že pokud občan bez dokladu předá komukoliv, kdo mu poskytuje službu, protislužbu nebo servis peníze bez dokladu,

 

dopouští se trestného činu korupce a podplácení ,

a ten kdo to vyžaduje dopouští se stejného trestného činu!

 

Takže na korupníky lékaře podejte trestní oznámení, ať Policie ČR prověří ordinace a jejích falešné pokladničky, a také účetnictví těch soukromých lékařů.

 

Totiž pokud mají v registraci cca 1500 pacientek, pak nezákonně vyberou nejméně 1.5 miliónů korun. A to už je na pořádný flastr nejen finanční, ale i vězení.

A za min. 5 lét co vybírají se jim to sečte na pořádný trest.

 

Jiné řešení na ně už nebude platit, pokud nedodržují zákony!

 

 

Updated: 22.3.2023 — 7:51