Zprávy a stanoviska

O VLASTNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH, KTERÉ ZACHRÁNILY ŽIVOT

  O VLASTNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH, KTERÉ ZACHRÁNILY ŽIVOT        Mgr. Libuše Pešlová,  víceprezidentka Svazu pacientů ČR na Křtu knihy Ing. Luboše Kulhy „Jak mi pomohly kmenové buňky v léčbě mozkové mrtvice“   TISKOVÁ ZPRÁVA Praha 15.2.2019   Dne 15. února se konal Křest knihy od autora, který popsal své zkušenosti se závažným onemocněním […]

Proč jsou ve stomatologii pošlapávána ústavní práva občanů!

  Stanovisko Svazu pacientů ČR   Proč jsou ve stomatologii pošlapávána ústavní práva občanů!   Hrazení zdravotní péče o zuby se průběžně během dvacetipěti let stále více odchyluje od toho, co občanům zaručuje Ústava.   První chyba se stala již při zavádění všeobecného zdravotního pojištění, kdy byla pro stomatologii vyčleněna zvláštní část fondu zdravotního pojištění. […]

Setkání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

  Setkání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s viceprezidentkou Svazu pacientů ČR Libuši Pešlovou     TISKOVÁ ZPRÁVA /  15.1.2019 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se 15. ledna setkal se zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich podněty směrem k ministerstvu. Zároveň ocenil aktivity Pacientské rady a jejich aktivní zapojení do připomínkových řízení […]

Konečně byla VZP odsouzena za svinstvo, které často pácha na pacientech!

  Konečně byla VZP odsouzena za svinstvo, které často pácha na pacientech!   Je načase vyhazet vedení a revizní lékaře z VZP, protože jejich chování v případech použití §16 zákona 48/1997 Sb. je neústavní a tedy nezákonné!   Udělá už konečně ministr zdravotnictví A.Vojtěch a Vláda ČR pořádek v takové instituci, jako je VZP?   […]

Svazu pacientů ČR k volbě zástupců pacientů do orgánů pojišťoven

  Svazu pacientů ČR k volbě zástupců pacientů do orgánů pojišťoven   Svaz pacientů České republiky uvítal návrh Ústavního soudu ke změně volby do orgánů pojišťoven a souhlasí s ním.   Svaz pacientů ČR navrhuje, aby do orgánů pojišťoven byli občané jmenování ministrem zdravitnictví na návrh (prostřednictvím) pacientských organizací. Ty navrhovaného nominanta dobře znají, tím že […]

Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie

  Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie (EN)         Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie Tomáš Buchler Ikona ORCID, Pavel Vasek, Radek Špicek, Pavel Šrobánek a Václav Horejsi Ikona ORCID Přijato 18 červen 2018, Akceptováno 15 září 2018, zveřejněno online: 11 října 2018   Stáhnout citace https://doi.org/10.1080/2162402X.2018.1526614   V tomto článku    […]

Prohlášení o potřebě lidských práv v oblasti zdravotního postižení, včetně oblasti duševního zdraví

  Prohlášení o potřebě lidských práv v oblasti zdravotního postižení, včetně oblasti duševního zdraví     My, níže podepsané nevládní organizace a skupiny, které se specializují na oblast lidských práv nebo přístupů založených na právech v oblasti duševního zdraví   Znovu potvrzujeme, že věříme a podporujeme základní hlediska a práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských […]

Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme