Prohlášení svazu ke schvalovanému zákonu o univerzitních nemocnicí­ch!

Prohlášení­ Svazu pacientů ČR ke schvalovanému zákonu o univerzitních nemocnicí­ch!   Svaz pacientů ČR tí­mto žádá Vládu ČR, aby stáhla návrh zákona o univerzitní­ch nemocnicích z projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky!   Připojujeme se k námitkám zdravotnických odborů a uvádíme, že situace je ještě vážnější­, než jak byla prostřednictví­m tisku označena.   Ústava ČR […]

Prohlášení Unie porodních asistentek

Prohlášení Unie porodních asistentek 22.4.2017   V médiích a na sociálních sítích se objevuje mnoho mýtů a polopravd o zdravotní­m stavu ženy a dítěte, které zemřelo po překotném porodu na Blanensku. Situace u překotného porodu je pro všechny zúčastněné stresují­cí­ a je zřejmé, že jak policie, tak rychlᡠzáchranná služba postupovala tak, jak v tu […]

Nový ředitel SLL Janské Lázně je Jiří Rampouch

Novým ředitelem SLL Janské Lázně, s.p. je od 1.4.2017 Ing. Jiří Rampouch   Ministr Miroslav Ludvík jmenoval od 1.4.2017 nového ředitele státního podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně Ing. Jiřího Rampoucha  (bývalého výkonného ředitele Léčebných lázni Bohdaneč).   Nový ředitel rovnou vstoupil do kolektivního jednání o novou Kolektivní smlouvu.   Redakce –       […]

Stát patrně nezajistil pro obyvatele kvalitní zdravotní péči v segmentu letecké záchranné služby

Tisková zpráva Svaz pacientů ČR se domnívá, že stát nezajistil pro obyvatele kvalitní zdravotní péči v segmentu letecké záchranné služby.     Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.3.2017 se pokouší zamaskovat dvojí selhání ministerstva. Jedno spočívá v tom, že neuzavřelo smlouvy s leteckou záchrankou tak, aby sloužily účelu, to jest tak, že se garantuje: připravenost […]

Protest Svazu pacientů ČR proti neposkytování patřičného lékařského ošetřování zubů a návrh řešení

Protest Svazu pacientů ČR proti neposkytování patřičného lékařského ošetřování zubů a návrh řešení   Ústava České republiky zaručuje právo na patřičné ošetření všech poruch zdraví, bez ohledu na to, že některým se dalo zabránit, a na uhrazení nákladů na toto ošetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Týká se to i ošetření zubů.   Česká stomatologická komora […]

Stomatologickou komoru je třeba zrušit. Je to organizovaný kartel proti pacientům!

  Titl. Vláda České republiky Nábř. E.Beneše Praha 1   Praha 7.3.2017     Stomatologickou komoru je třeba zrušit. Je to organizovaný kartel proti pacientům!   Jak se mají pacienti bránit proti „kartelové“ skupině podnikatelů ve zdravotnictví?   Od posledního výkřiku České stomatologické „kartelové“ komory uplynulo 6 měsíců a znovu občané slyší, jak je chtějí […]

Co vede prezidenta Zemana jít proti českým důchodcům?

  Tisková zpráva –   Svaz pacientů ČR je překvapen doporučením prezidenta Zemana, aby důchodci zachraňovali nemocnice!   To nebylo ani za premiéra Topolánka a Nečase…    Co vede prezidenta Zemana jít proti českým důchodcům?   Svaz pacientů ČR rozhodně odmítá Ústavě ČR odporující stanovisko prezidenta Zemana, že by se měly opět zavést poplatky pacientů […]

Mezinárodní seminář v Praze přinesl varovné sdělení…

Mezinárodní seminář 12.1.2017 v Evropském domě v Praze přinesl varovné sdělení lidem odkázaným na solidární zdravotní péči     Seminář uspořádalo zastoupení EK v Praze a ministerstva financí a zdravotnictví vyzněl jako vážné varování všem, kteří spoléhají na jistotu solidárně zajišťované zdravotní péče.                                                 V úvodní přednášce analytik Jan Alexa popsal zdravotnictví v ČR a stav […]

Proč chce ministr pacientů ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost? Ptá se komora

Proč chce ministr pacientů ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost? Ptá se komora   Proč chce ministr pacientů ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost? Ptá se komora .     Obdrželi jsme podnět praktického lékaře, který je také zaskočen návrhem Ministerstva zdravotnictví na uznávání lékařů bez aprobace. Po přečtení informací kolem tohoto návrhu jsme se rozhodli napsat […]

Ředitel SLL Janské Lázně Bubla byl odvolán

Ředitel SLL Janské Lázně Bubla byl odvolán   Ministr Němeček před ukončením svého působení ve funkci ministra zdravotnictví, na základě informací a nezvratných faktů učinil rozhodnutí ve prospěch změny ve Státních léčebných lázní Janské Lázně, když odvolal Rudolfa Bublu z funkce ředitele.   Poslední rok je velmi nestabilní, zejména co do personálního obsazení. Zkušení odborníci odešli ze SLL […]

Ludvík: Ať je to docent, nebo zedník, zdravotní péči musí mít stejnou

Ludvík: Ať je to docent, nebo zedník, zdravotní péči musí mít stejnou   Praha – Od 1. prosince 2017 se stane novým mistrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. nynější ředitel FN Motol. První vyjádření před nástupem do funkce věnoval pacientům. Pregnantně vyjádřil svůj postoj v této citaci: „Ať je to docent, nebo zedník, zdravotní […]

Otevřený dopis zastupitelstvu města Kadaně

  Titl. Zastupitelstvo města Kadaň Mírové náměstí 1 43201 KADAŇ _______________________ V Praze dne 17.10.2016   Otevřený dopis Svazu pacientů ČR zastupitelstvu města Kadaně     Vážené zastupitelstvo města Kadaň,   s radostí jsme četli zprávu, že si chcete svou a pro okolní oblast významnou nemocnici ponechat ve vlastnictví a správě a vede Vás k tomu […]

Ostrý protest Svazu pacientů ČR proti záměrům VZP omezit dostupnost zdravotní péče!

  Ostrý protest Svazu pacientů ČR proti záměrům ředitele VZP Kabátka nechat upravit veřejné zdravotnictví s ještě větším pohrdáním Ústavou ČR, než předváděl ministr Julínek a jemu podobní…     Ředitel VZP byl nedávno znova zvolen správní radou VZP a její členové, kteří mají hlídat zájmy pacientů tvrdili, že to je výborný manažer, který pro […]

Sick days zkostnatělí zaměstnavatelé v KS nedopustí

Tiskové prohlášení   Sick days zkostnatělí zaměstnavatelé v KS nedopustí   Jak by to pomohlo lidem, pokud by si mohli během roku vzít placené zdravotní volno a nechodit mezi další nemocné do čekáren a ordinací pro omluvenku alespoň 5 dnů v roce. Někteří osvícení zaměstnavatelé zejména zahraniční společnosti pochopili tuto výhodu pro své vlastní bezpečí, […]

Prezident Obama: Dvacet milionů Američanů má zabezpečené zdravotní pojištění

Od: President Barack Obama Komu: Svaz pacientů ČR . . Dvacet milionů Američanů má zabezpečené zdravotní pojištění.   Over the past eight years, we’ve made incredible progress in our economic recovery. Our businesses have created more than 15 million new jobs since early 2010. Twenty million people now have the security of health coverage thanks to […]

Stomatologická komora se stala odborářskou centrálou

  Stomatologická komora se stala odborářskou centrálou   Stomatologická komora opět straší veřejnost „pro ně zdražením zubní péče“, když vyhrožuje, že je třeba zrušit placení všech plomb z pojištění a také, že zubní lékaři nebudou nabízet péči na pojišťovnu – protože vypoví smlouvy. Odmítáme takovéto chování profesní komory. Stomatologové mají již od začátku devadesátých let […]

Svaz pacientů ČR vítá dohodu místo stávky praktických

Tiskové prohlášení   Svaz pacientů ČR vítá dohodu místo stávky praktických lékařů   Svaz pacientů ČR vítá dohodu zástupců praktických lékařů místo vyhrožování stávkou. Přesto musíme jménem pacientů dát stanovisko, aby bylo srozumitelné, o co vlastně jde. Dosažený podmínečný smír je vlastně úspěchem ministerstva zdravotnictví. Ministr nabídl navýšení kapitací o 2%, což je méně, než by […]

Proč RZS Kraje Vysočina jezdí s televizní kamerou

  Titl. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV Vrchlického 61, 586 01  Jihlava E:    filova.v@zzsvysocina.cz _______________________________________ Titl. MUDr. Jiří Běhounek Hejtman Kraje Vysočina . . . Věc:    Žádost o vysvětlení jízdy RZS Kraje Vysočina s kamerou TV Nova. . . Vážená paní ředitelko, . na základě reportáže TV Nova dne 1.8.2016 v Televizních novinách, kde reportér David Pik […]

Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2016 Frontier Theme